Sidhuvudbild

Vi har nu inga lediga platser under våren 2017, ni är välkomna att stå kvar/ställa er i kö för eventuella ströplatser som kan uppstå.

Om oss
Filius&Filia är en föräldrakooperativt driven förskola i centrala Huddinge. Vi har ett temainriktat arbetssätt och våra aktiva språk på förskolan är svenska och engelska. Genom lek, sagor, skapande, rörelse, musik och experiment kommer barnen i kontakt med båda språken varje dag. Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och genom pedagogisk dokumentation kan barnen själva och deras föräldrar följa barnets utveckling och lärande.

Genom Grön Flagg arbetar vi med att öka medvetenheten om vår miljö och vår hälsa. All mat lagas från grunden av vår kokerska och vi serverar en salladsbuffé vid varje lunch. Utevistelse och rörelse är också viktigt för oss. Vi leker ute varje dag på vår gård eller i en närliggande park. Höst och vår har vi Mulle-, Knytte- och Knopp-grupper i Friluftsfrämjandets regi. På vintern åker vi skridskor i Björkängshallen.

Förskolan anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00 enligt Huddinge Kommuns riktlinjer för öppethållande. De nuvarande öppettiderna är 7.15-17.00 (måndag, tisdag, onsdag, torsdag) och 7.15-16.30 (fredag). Fyra dagar per år stänger förskolan för planering/studiedagar. Förskolan stänger 4 veckor under sommaren och några dagar mellan jul och nyår (beroende på kalender). Om behov uppstår i någon familj ordnar vi barnomsorg genom nätverksförskolor, vanliga vikarier eller genom vikarie pool.

Förskolan har en likabehandlingsplan, vilken innehåller regler och åtgärder för hur vi förhindrar, utreder och åtgärdar diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och personal på förskolan. Den utvärderas och revideras årligen. För att utveckla och stärka barnens sociala kompetens och empati så arbetar vi enligt metoden ”StegVis”.

Är detta något för ditt barn och din familj? Klicka vidare för att läsa om hur föräldrakooperativet fungerar och vilket ansvar som varje medlem har.

Vår vision!

• En förskola där alla känner sig viktiga och värdefulla.
• En förskola där barnens inflytande, nyfikenhet och fantasi lägger grunden
till ett lustfyllt lärande.
• En förskola som erbjuder en kreativ, inspirerande och utmanande miljö -
både ute och inne.
• En förskola som arbetar aktivt med att väcka medvetenheten om vår hälsa,
vår natur och vår gemensamma miljö.

2012-02-29-09.59.10.jpg

Filius&Filia

Rådsstigen 5
141 48 Huddinge
Telefon: 08-711 34 35
E-mail: filius-filia@outlook.com

Barnköansvarig: Annika Hällgren
annika.hallgren@outlook.com

Hemsida från Lawebb